Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCMUE J. SCI.)


v Mục tiêu và Phạm vi

Mục tiêu của HCMUE J. Sci. là thúc đẩy sự phát triển các hoạt động nghiên cứu giáo dục, khoa học và công nghệ của các giảng viên, các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu và thiết lập kênh thông tin giữa các trường đại học trong và ngoài nước.

HCMUE J. Sci. công bố các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực của Khoa học giáo dục, Khoa học tự nhiên và công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn. Để hỗ trợ các nhà giáo dục địa phương và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chúng tôi đặc biệt chào mừng các bản thảo giải quyết những chủ đề này trong bối cảnh Việt Nam và các nước ASEAN. Bài viết gửi cho HCMUE J. Sci. có thể được thực hiện dưới dạng bài viết nghiên cứu gốc hoặc bài viết tổng quan.

Chính sách phản biện

  1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều: Người phản biện không biết tác giả bài báo và ngược lại.
  2. Mỗi bản thảo gửi đăng sẽ được thẩm định bởi một thành viên Hội đồng biên tập và được phản biện bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập, không là thành viên của Hội đồng biên tập.
  3. Thời gian tác giả nhận được ý kiến của (các) chuyên gia phản biện và quyết định của Hội đồng biên tập Tạp chí về bài báo không vượt quá 90 ngày tính từ lúc Tòa soạn nhận được bản thảo gửi đăng.

 

Hướng dẫn sử dụng dành cho Người phản biện: tải về tại đây

 

Chính sách về chuyên mục

Bài viết

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Quá trình phản biện

  1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều: Người phản biện không biết tác giả bài báo và ngược lại.
  2. Mỗi bản thảo gửi đăng sẽ được thẩm định bởi một thành viên Hội đồng biên tập và được phản biện bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập, không là thành viên của Hội đồng biên tập.
  3. Thời gian tác giả nhận được ý kiến của (các) chuyên gia phản biện và quyết định của Hội đồng biên tập Tạp chí về bài báo không vượt quá 90 ngày tính từ lúc Tòa soạn nhận được bản thảo gửi đăng.

 

Hướng dẫn sử dụng dành cho Người phản biện: tải về tại đây

 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 

Sàng lọc đạo văn

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng phần mềm iThenticate để phát hiện đạo văn trước khi xuất bản. Theo Quy chế hiện hành của Tạp chí thì chỉ những bản thảo nào có chỉ số trùng lặp tổng hợp không vượt quá 20%, và các chỉ số trùng lặp đơn nguồn không vượt quá 2% mới được xem xét đưa vào quy trình bình duyệt. Các tác giả, chuyên gia, nhà khoa học cũng có thể sử dụng phần mềm này để tự sàng lọc mức độ trùng lặp trước khi chính thức nộp bài cho Tạp chí.


 

Giấy phép xuất bản

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (NĂM 2019)

 
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN (CẤP LẠI LẦN 2 NĂM 2014)

 
GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (NĂM 2013)

 
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN (CẤP LẠI LẦN 1 NĂM 2009)

 
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN (LẦN ĐẦU, NĂM 2003)

 

 

Quy định về hoạt động của Tạp chí

Quy định tạp chí: PDF
 

 

Quyết định thành lập Ban Biên tập Tạp chí

Quyết định thành lập Ban Biên tập (Kèm theo danh sách Ban Biên tập): PDF