Giáo dục “vì sự phát triển bền vững” – nội dung quan trọng trong triết lí giáo dục Việt Nam thời kì hội nhập

Phạm Xuân Hậu, Phạm Thị Thu Thủy

Tóm tắt


Giáo dục vì sự phát triển bền vững “mở ra cho tất cả mọi người cơ hội giáo dục, cho phép họ tiếp thu được các tri thức và các giá trị cũng như học được các phương thức, hành động và phong cách sống cần thiết cho một tương lai đáng sống và sự thay đổi xã hội một cách tích cực”. Vì vậy, giáo dục vì sự phát triển bền vững cần được coi là một triết lí trong giáo dục nhằm giúp con người hiểu nhau, biết chia sẻ những lợi ích chung và cùng nhau nêu cao vai trò vì sự phát triển bền vững chung trong tương lai.

Từ khóa


triết lí giáo dục Việt Nam, thời kì hội nhập

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống