Dạng kết cấu trần thuật trùng phức các mạch truyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu (Qua khảo sát “Mảnh trăng cuối rừng”, “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành”, “Phiên chợ Giát”)

Đoàn Thị Huệ

Tóm tắt


Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu trước và sau 1975 luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và giới nghiên cứu phê bình văn học. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu tìm hiểu về sự trùng phức mạch truyện (thể hiện ở vai trần thuật và điểm nhìn trần thuật), trùng phức cả trong thời gian và giọng điệu trần thuật trong các truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng”, “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành”, “Phiên Chợ Giát” nhằm góp phần làm rõ hơn cái hay, cái đặc sắc trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu.

Từ khóa


truyện ngắn, Nguyễn Minh Châu, kết cấu trần thuật trùng phức các mạch truyện

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống