Mô-típ “mẹo dây thừng” trong kiểu truyện con vật thông minh

. Đặng Quốc Minh Dương

Tóm tắt


Mô-típ “mẹo dây thừng” là một mô-típ khá phổ biến trong truyện kể các nước. Nội dung của mô-típ này là: nhân vật chủ mưu tạo mâu thuẫn để đối thủ tiêu diệt lẫn nhau hoặc tự tiêu diệt; nhờ đó, nó trừ được món nợ, kiếm được thức ăn, tiêu diệt đối thủ hay có khi làm cho đối thủ nghi ngờ lẫn nhau. Mô-típ này thường có hai nhân vật tham gia vào cốt truyện là nhân vật chủ mưu và đối thủ của nó. Mẹo dây thừng có ba dạng: mỗi đầu dây thừng là một nhân vật đối thủ, khuyết một nhân vật đối thủ và dạng không có dây thừng.


Từ khóa


mô-típ mẹo dây thừng, kiểu truyện con vật thông minh

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống