“Hợp đồng dạy học” – một công cụ để nghiên cứu những sai lầm của học sinh

Trần Anh Dũng

Tóm tắt


Bài viết này giới thiệu một khái niệm công cụ của lý thuyết tình huống, khái niệm hợp đồng dạy học. Với vai trò một công cụ, hợp đồng dạy học được dùng để nghiên cứu các sai lầm của học sinh mà những sai lầm này là hệ quả của những quan hệ ngầm ẩn giữa các thành phần của hệ thống giảng dạy: giáo viên – tri thức – môi trường – học sinh.

Tác giả trình bày những nghiên cứu cụ thể trên sách Đại số và Giải tích lớp 11 thuộc chương trình chỉnh lí hợp nhất (năm 2000) và những phát hiện thú vị về một hợp đồng dạy học liên quan đến định lí giá trị trung gian.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống