Dạy học Thống kê ở trường phổ thông và vấn đề nâng cao năng lực hiểu biết toán cho học sinh

Lê Thị Hoài Châu

Tóm tắt


Bài báo này làm rõ khái niệm hiểu biết toán, một khái niệm cần thiết cho việc xác định mục đích dạy học toán – điều tưởng như đã rõ, không có gì phải bàn luận, nhưng thực tế lại cho thấy có nhiều vấn đề đang được đặt ra. Dạy học mô hình hóa là một cách thức để nâng cao năng lực hiểu biết toán cho HS. Các khái niệm mô hình hóa, dạy học mô hình hóa, dạy học bằng mô hình hóa sẽ được giải thích rõ trong bài báo. Một ví dụ về dạy học thống kê được đưa ra minh họa cho hình thức dạy học mô hình hóa và bằng mô hình hóa với mục đích giúp HS nắm được nghĩa của tri thức cần dạy và biết sử dụng chúng vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống