Sự tương đồng và dị biệt trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của Tam quốc chí diễn nghĩa và Hoàng Lê nhất thống chí

Lê Đình Khanh

Tóm tắt


Trong nghiên cứu văn học, nhân vật nghệ thuật được xem là yếu tố trung tâm trong loại hình tự sự. Đây chính là một trong những yếu tố nghệ thuật khiến cho nhà văn tốn nhiều công nhất. Trong tác phẩm tự sự không có kiểu nhân vật chung chung, mà bao giờ ở đó cũng lấp lánh những nét riêng hết sức thú vị. Nhân vật văn học không chỉ là nơi lưu dấu ấn cá tính sáng tạo của nhà văn, mà còn mang những quan niệm triết lí – đạo đức - thẩm mĩ của thời đại mà nó ra đời. Theo đó, một trong những đặc điểm nổi bật là nhân vật trong văn học trung đại chủ yếu được miêu tả theo bút pháp ước lệ – tượng trưng, tạo nên tính “loại hình hoá” cho nhân vật văn học.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống