Quan điểm về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân thời kì Tiên Tần

Võ Văn Dũng

Tóm tắt


Mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân được các nhà tư tưởng chính trị thời kì Tiên Tần rất chú trọng, xem nó như một yếu tố quyết định sự tồn vong của đất nước. Tuy nhiên, do lập trường giai cấp và sự giải thích về bản tính con người khác nhau nên xuất hiện quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Bên cạnh những hạn chế thì tư tưởng thời kì Tiên Tần vẫn có những nhân tố phù hợp với xã hội ngày nay, như tư tưởng trọng dân, xem dân là gốc của nước.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống