Động cơ Stirling và việc vận dụng vào quá trình dạy học chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” của Vật lí 10, trung học phổ thông

Phan Minh Tiến

Tóm tắt


Sự thiếu hụt phương tiện dạy học làm cản trở những tiến bộ trong dạy học các môn khoa học, đặc biệt là môn Vật lí. Xây dựng và sử dụng các thiết bị rẻ tiền tự tạo là một trong những cách để giải quyết vấn đề này. Một thí dụ đơn cử là động cơ nhiệt Stirling được chế tạo từ những vật liệu rẻ tiền. Động cơ Stirling minh họa được rất nhiều kiến thức Vật lí. Hơn thế nữa, nó cũng rất có ích trong việc giúp học sinh hăng hái tham gia thiết kế và chế tạo các loại động cơ từ đơn giản đến phức tạp.


Từ khóa


động cơ nhiệt, động cơ Stirling, quá trình dạy học

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống