Quá trình kích hoạt cục bộ đồng và hợp kim -đồng thau trong môi trường kiềm

Trần Phương Dung, Tutukina Nina Mikhailovna, Marsakov Igor Kirillovich

Tóm tắt


Nghiên cứu những nét đặt trưng của quá trình anot hóa hợp kim α-đồng thau trong môi trường kiềm. Tốc độ của quá trình oxi hóa trên điện cực α-đồng thau cao hơn so với trên điện cực đồng là do sự tăng mạnh của hoạt độ. Trong trường hợp tồn tại lớp oxit mỏng trên bề mặt điện cực, thế kích hoạt cục bộ của điện cực đồng thau trong môi trường kiềm có chứa ion clorua âm hơn so với trường hợp tồn tại lớp oxit dày. Nguyên nhân là do sự giảm pH của dung dịch trong các khe làm cho sản phẩm hòa tan kẽm ZnO từ hợp kim đồng thau chuyển thành dạng oxit khó tan ZnO, oxit này ngăn cản ion clorua tiếp cận đến điện cực.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống