Lịch sử và con người trong một số tác phẩm đề tài lịch sử Trung Hoa-Tây vực của Inoue Yasushi

Phan Thu Vân

Tóm tắt


Trong các sáng tác của Inoue Yasushi, thành công nhất có lẽ là tác phẩm đề tài lịch sử, đặc biệt là sáng tác lấy đề tài từ lịch sử Trung Hoa và Tây vực. Nghiên cứu này của chúng tôi tập trung vào góc nhìn đa chiều về lịch sử và con người trong một số truyện ngắn và truyện vừa mang đề tài lịch sử Trung Quốc – Tây vực để thấy được quan điểm của nhà văn về lịch sử, phong cách sáng tác tiểu thuyết lịch sử, những suy tư về nhân sinh và định mệnh của ông.


Từ khóa


Inoue Yasushi, truyện đề tài lịch sử, lịch sử và con người

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống