Thơ Lê Khánh Mai - nhọc nhằn phận thơ, phận đời

Trần Viết Thiện

Tóm tắt


Lê Khánh Mai là nhà thơ có nhiều trăn trở về thơ ca và cuộc đời. Khát vọng dấn thân cho đổi mới và sáng tạo của một nhà thơ nữ Việt Nam đã tạo nên những vần thơ nhọc nhằn phận thơ, phận đời. Đó là những thi phẩm thơ viết về thơ. Bài viết tiếp cận những diễn ngôn ấy dưới góc độ nữ quyền luận và chủ nghĩa hiện sinh.


Từ khóa


phận thơ, phận đời, nữ quyền luận, chủ nghĩa hiện sinh

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống