Khảo sát đặc điểm hình thái và mô hình kiến trúc của một số loài cây xanh đô thị thuộc họ đậu (Fabaceae) ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trần Thanh Duy, Hoàng Việt, Lê Tấn Sang, Phạm Tấn Kiên, Nguyễn Thị Lan Thi

Tóm tắt


Mô hình phát triển kiến trúc của bảy loài thực vật họ Đậu được trồng ở thành phố Hồ Chí Minh gồm: Bò cạp nước (Cassia fistula L.), Giáng hương (Pterocarpus indicus Willd.), Gõ mật (Sindora cochinchinensis H.Baill.), Lim xẹt (Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne), Me chua (Tamarindus indica L.), Me tây (Samanea saman (Jacq.) Merr.), Phượng vĩ (Delonix regia (Hook.) Raf.). Chúng có nét tương đồng về phát triển hình thái như sự phát sinh trục và phát triển chồi trên các bậc trục để tối ưu hóa khả năng hấp thụ ánh sáng. Kết quả cho thấy C. fistula, P. indicus, S. cochinchinensis và T. indica thuộc mô hình kiến trúc Troll, S. saman và D. regia, mô hình Champagnat và P. pterocarpum phù hợp với mô hình Scarrone.


Từ khóa


cây xanh đô thị, hình thái thực vật, họ Đậu, kiến trúc thực vật, mô hình kiến trúc, quản lí cây xanh đô thị, tái lập kiến trúc.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống