TƯ TƯỞNG VĂN HỌC TRONG DIỄN TỪ NHẬN GIẢI NOBEL CỦA CÁC NHÀ VĂN ĐÔNG Á VÀ GỐC ĐÔNG Á

Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Tóm tắt


Từ năm 2001 đến 2017, đã có 114 nhà văn đạt giải Nobel, trong đó có 5 nhà văn Đông Á hoặc gốc Đông Á. Tư tưởng văn học được các tác giả thể hiện tinh túy trong tác phẩm, tuy nhiên diễn từ nhận giải Nobel cũng thể hiện những điều họ đã thể hiện hoặc chưa trực tiếp nói ra trong tác phẩm. Đó là những tư tưởng về văn hóa dân tộc, văn hóa khu vực Đông Á, về đặc điểm và giá trị của văn học; từ đó, bằng những cách khác nhau, các nhà văn đã tâm sự về con đường dẫn họ tới giải thưởng văn học danh giá nhất hành tinh.

Từ khóa


Nobel literature prize; literary ideology; East Asian writers; Nobel Lecture

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Gao Xingjian. (2000). (Translation by Nguyen Tien Van). The Case for Literature. In Doan Tu Huyen (2006), Winners of the Nobel Prize for Literature. Hanoi: Education Publishing.

Doan Tu Huyen. (2006). Winners of the Nobel Prize for Literature. Hanoi: Education Publishing.

Ishiguro, Kazuo. (2017). (Translation by Nguyen Huy Hoang). My Twentieth Century Evening - and Other Small Breakthroughs. Retrieved May 25, 2019, from https://hoanghannom.com/2017/12/22/ishiguro-nobel-lecture/. English version retrieved May 25, 2019, from https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2017/ishiguro/25124-kazuo-ishiguro-nobel-lecture-2017/

Kawabata, Yasunari. (1968). (Translation by Doan Tu Huyen). Japan, the Beautiful and Myself. In Doan Tu Huyen (2006), Winners of the Nobel Prize for Literature. Hanoi: Education Publishing. English version retrieved May 25, 2019, from https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1968/kawabata/lecture/

Mac Ngon. (2012). (Translation by Nguyen Hai Hoanh). Storyteller. Retrieved May 25, 2019, from http://vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/dien-tu-nobel-cua-mac-ngon. English version retrieved May 25, 2019, from https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2012/yan/25452-mo-yan-nobel-lecture-2012

Oe, Kenzaburo. (1994). (Translation by Phung Thanh Phuong). Japan, The Ambiguous, and Myself. In Doan Tu Huyen (2006), Winners of the Nobel Prize for Literature. Hanoi: Education Publishing. English version retrieved May 25, 2019, from https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1994/oe/lecture/

The Nobel Prize. Retrieved May 25, 2019, from https://www.nobelprize.org/prizes/literature/


Tình trạng

  • Danh sách trống