CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ HỆ ĐẾM THẬP PHÂN QUA DẠY HỌC ĐO ĐẠI LƯỢNG Ở TIỂU HỌC. MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

Lê Thị Hoài Châu, Trần Thị Vân

Tóm tắt


Số và Đại lượng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu lướt qua các sách giáo khoa Toán ở tiểu học, ta nhận thấy ngay hai chủ đề “hệ đếm thập phân”“đo đại lượng” luôn đi kèm nhau. “Hệ đếm thập phân” mang lại những kiến thức không thể thiếu cho việc nghiên cứu chủ đề “đo đại lượng”. Thế nhưng, dường như “đo đại lượng” lại chưa được khai thác đầy đủ cho việc nắm vững “hệ đếm thập phân”. Trong bài báo, chúng tôi sẽ trình bày một nghiên cứu thực nghiệm nhắm đến việc bổ sung khiếm khuyết này.


Từ khóa


hệ đếm thập phân; đo đại lượng; đồ án dạy học

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống