ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH HỌC MÔN ĐỌC – VIẾT CỦA SINH VIÊN NĂM HAI KHOA TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2018-2019, QUA ĐÓ BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Quách Trọng Liêm

Tóm tắt


 

 

Bài viết này trình bày những khó khăn mà người học gặp phải trong quá trình học hai kĩ năng ĐọcViết của tiếng Trung, đặc biệt là những khó khăn thường gặp ở giai đoạn sơ cấp. Tại Khoa Tiếng Trung Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên năm hai đã bắt đầu học môn ĐọcViết, trong hai học kì này, chúng tôi nhận thấy một phần trong số khoảng hai trăm sinh viên còn gặp nhiều vấn đề trong việc học môn ĐọcViết. Để tăng hứng thú học tập, giúp sinh viên có thể loại bỏ những khó khăn trong việc học, trong bài viết này, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng dạy từ vựng và đề xuất phương pháp giảng dạy từ vựng thích hợp nhằm mang lại hiệu quả học tập môn Đọc – Viết tiếng Trung cho sinh viên.

 


Từ khóa


Đọc – Viết; vấn đề trong việc học; hứng thú học tập; từ vựng tiếng Trung

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống