LỖI TRONG SỬ DỤNG TỪ XƯNG HÔ XÃ HỘI TIẾNG HÁN CỦA HỌC SINH VIỆT NAM VÀ KIẾN NGHỊ TRONG GIẢNG DẠY

Lã Hạnh Ly

Tóm tắt


 

Trong tiếng Việt và tiếng Hán, xưng hô là một phạm trù lớn, đa dạng, phong phú, nó không chỉ nói lên mối quan hệ, địa vị, tuổi tác giữa các bên giao tiếp, mà còn mang sắc thái tình cảm... Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập vấn đề xưng hô xã hội giữa hai ngôn ngữ Hán – Việt, chỉ ra những nét tương đồng và dị biệt trong sử dụng các từ xưng hô xã hội ở những ngôn cảnh khác nhau, sắc thái tình cảm khác nhau, vai xưng hô khác nhau... Bài viết cũng đưa ra cách so sánh để lựa chọn đúng các từ xưng hô xã hội tiếng Việt và tiếng Hán trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Các yếu tố văn hóa, đặc điểm ngôn ngữ, thói quen sử dụng hệ thống từ xưng hô thân tộc trong giao tiếp xã hội của người Việt cũng dẫn đến lỗi sai cho người học. Vì vậy, việc đưa ra các tình huống giao tiếp xã hội giúp người học nhận diện, lựa chọn đúng các từ xưng hô xã hội để đạt được mục đích trong giao tiếp là nội dung chính chúng tôi đề cập trong bài viết này.

 


Từ khóa


từ xưng hô trong xã hội của tiếng Hán; từ xưng hô trong xã hội của tiếng Việt; kiến nghị trong giảng dạy

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống