PHÂN TÍCH LỖI SỬ DỤNG CÂU VỊ NGỮ TÍNH TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIEN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TRUNG – CAO CẤP (Trường hợp sinh viên Khoa Tiếng Trung Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

Đoàn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Nam

Tóm tắt


PHÂN TÍCH LỖI SỬ DỤNG CÂU VỊ NGỮ TÍNH TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC
CỦA SINH VIEN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TRUNG CAO CẤP

(Trường hợp sinh viên Khoa Tiếng Trung Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Câu v ng tính từ không chỉ là mt mu câu đặc bit thường được s dụng trong tiếng Trung Quốc hin đại, mà còn là một điểm ngữ pháp quan trọng trong nội dung dạy tiếng Trung Quốc cho người nước ngoài. Đối vi sinh viên Vit Nam, đó là mt tr ngi khó vượt qua khi hc Tiếng Trung Quốc ngôn ngữ thứ hai. Vì lí do này, bài viết đã tiến hành kho sát sinh viên Việt Nam giai đoạn trung cao cấp trong vic s dụng câu v ng tính từ, từ đó phân tích các li sai, nguyên nhân làm cho sinh viên Vit Nam gp khó khăn khi hc và vn dng mu câu này, đồng thời đưa ra các gi ý phù hợp cho phương pháp ging dạy các nội dung có liên quan.

 


Từ khóa


sinh viên Việt Nam; câu vị ngữ tính từ; lỗi sai thường gặp; giai đoạn trung – cao cấp

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống