Giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Lê Duy Hùng

Tóm tắt


Bài báo đề cập thực trạng đạo đức của học sinh (HS) ở một số trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Kết quả khảo sát cho thấy một bộ phận không nhỏ HS có những hành vi vi phạm đạo đức như: nói tục, chửi thề; gây gổ đánh nhau; bỏ giờ, trốn học; hút thuốc lá; vô lễ với thầy cô (mức độ thỉnh thoảng). Cá biệt một số HS có hành vi ở mức độ thường xuyên. Từ thực trạng đó, chúng tôi tìm hiểu những nguyên nhân, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức (GDĐĐ) cho HS.

Từ khóa


đạo đức học sinh trung học phổ thông, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống