NHÂN VẬT TRẦN QUỐC TUẤN TRONG TIỂU THUYẾT ĐỨC THÁNH TRẦN CỦA TRẦN THANH CẢNH

Trần Thị Nhật

Tóm tắt


Tiểu thuyết Đức Thánh Trần đã tái hiện một cách sinh động, độc đáo, mới lạ về hình tượng nghệ thuật Trần Quốc Tuấn, một trong những vị anh hùng dân tộc ưu tú nhất. Bằng những thủ pháp nghệ thuật độc đáo, Trần Thanh Cảnh đã xây dựng thành công một Đức Thánh Trần với những phẩm chất tiêu biểu của một bậc vĩ nhân, trí tuệ trác tuyệt, dũng khí ngất trời và tột đỉnh của niềm khao khát giao hòa tình ái. Tác phẩm đã thể hiện thành công sự hòa hợp biện chứng của hai “trạng thái” trong đời sống của một người anh hùng. Điều đó khiến cho Đức Thánh Trần trở nên đặc biệt hấp dẫn. 

 


Từ khóa


tiểu thuyết lịch sử; Trần Quốc Tuấn; Đức Thánh Trần; nhân vật; Trần Thanh Cảnh

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Tran Thanh Canh (2017). Saint Tran [Duc Thanh Tran]. Hanoi: Writers' Association Publishing House.

Ngo Si Lien (2009). Complete Annals of Đại Việt [Dai Viet su ki toan thu]. Hanoi: Culture and Information Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống