TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY ĐIỆN TỬ CHO TRẺ MẦM NON

Trần Thị Tâm Minh

Tóm tắt


 

 

Bài dạy điện tử đã được triển khai trong trường mầm non từ năm 2009, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiêu chí và thang đánh giá rõ ràng, khoa học cho hoạt động này. Việc xây dựng tiêu chí thang đánh giá bài dạy điện tử là cần thiết vì giúp giáo viên mầm non định hướng thiết kế bài dạy điện tử hiệu quả hơn đồng thời giúp việc đánh giá bài dạy điện tử khoa học, phù hợp hơn. Bằng phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu có liên quan của các tác giả trong và ngoài nước, kết hợp với việc so sánh và phân tích thực tế ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục tại Việt Nam, bài báo đã hệ thống hóa những yêu cầu chung của bài dạy điện tử cho trẻ mầm non, tiêu chí lựa chọn nội dung, tiêu chí lựa chọn đề tài và cơ sở dữ liệu điện tử. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất thang đánh giá bài dạy điện tử cho trẻ mầm non theo 5 mức độ với 17 tiêu chí cụ thể.

 


Từ khóa


bài dạy điện tử; mầm non; trẻ mầm non; tiêu chí; thang đánh giá

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bui, H. (2013). Tu dien Giao duc hoc [Education Dictionary]. Hanoi: Dictionary Encyclopedia Publisher.

Dao, T. L. (2007). Ung dung cong nghe thong tin trong day hoc o truong pho thong Viet Nam [Application of information technology in teaching in Vietnamese high schools]. Hanoi: Vietnam Academy of Science Research and Education.

Nguyen, A. T. (1998). Giao duc hoc mam non [Preschool Education]. Hanoi: Publisher of Education University.

Van Scoter, J., Ellis, D., & Railsback, J. (2001). Technology in Early Childhood Education: Finding the Balance. Northwest Regional Educational Laboratory.


Tình trạng

  • Danh sách trống