VAI TRÒ CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA

Nguyễn Đăng Khoa

Tóm tắt


 

 

Việc chủ động tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một bước ngoặt cho thấy tầm quan trọng của Hiệp định này đối với lợi ích quốc gia của nước Mĩ trong bối cảnh nước này đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 cũng như sự cạnh tranh ảnh hưởng mạnh mẽ từ một Trung Quốc đang trỗi dậy ở châu Á – Thái Bình Dương. Dựa trên phương pháp lịch sử – logic và phương pháp phân tích quan hệ quốc tế, nghiên cứu này sẽ làm rõ vai trò của TPP trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama trên phương diện của kinh tế – thương mại, chính trị – an ninh và lí thuyết chuyển giao quyền lực trong quan hệ quốc tế. Từ đó khẳng định rằng TPP chính là một trong những công cụ quan trọng để Tổng thống Obama thực thi chính sách “xoay trục” với mục đích tăng cường sự ảnh hưởng trở lại của Mĩ ở khu vực này. Bài viết sẽ góp phần bổ sung cho các nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Mĩ và quan hệ quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương dưới nhiệm kì của Tổng thống Barack Obama.

 


Từ khóa


Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương; TPP; chính sách đối ngoại của Mĩ; Barack Obama

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Abe, S. (2016) Opening Remarks by Prime Minister Shinzo Abe at the Dialogue with the New York based Business and Financial Community of Japan. Retrieved from http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201609/1219240_11015.html

Bureau of Labor Statistics (2008). Unemployment in December 2008. Retrieved from https://www.bls.gov/opub/ted/2009/jan/wk2/art02.htm?view_full

Carter, A. (2016). The Future of the U.S. Rebalance to Asia. Retrieved from https://www.cfr.org/event/future-us-rebalance-asia

Clinton, H. (2011). America’s Pacific Century: The Future of Geopolitics Will Be Decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, and the United States Should Be Right at The Center of the Action. Retrieved from http://campus.unibo.it/246464/1/Hillary%20Clinton.pdf

Cook, M. (2017). The TPP: Truths about Power Politics. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEASEWP2017-06Cook.pdf

Duong, M. T. (2014). Hiep dinh xuyen Thai Binh Duong: quan diem va doi sach cua Trung Quoc [The Trans-Pacific Partnership Agreement: Point of view and Reaction of China]. Northeast Asia Research Journal, No.4(158), 26-33.

Elms, D. (2012). The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Negotiations: Overview and Prospects. Retrieved from https://www.files.ethz.ch/isn/138889/WP232.pdf

Hoang, V. C. (2014). Hiep dinh doi tac xuyen Thai Binh Duong va van de tham gia cua Viet Nam [The Trans-Pacific Partnership Agreement – TPP and the participation of Vietnam]. Hanioi: Encyclopedia Publisher.

J. P. (2017). What is China’s belt and road initiative?. Retrieved from https://www.economist.com/the-economist-explains/2017/05/14/what-is-chinas-belt-and-road-initiative

Kerry, J. (2016). Remarks on the Trans-Pacific Partnership. Retrieved from https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2016/09/262551.htm

Nguyen, A. T. (2015). Hiep dinh doi tac xuyen Thai Binh Duong (TPP) va tac dong toi Viet Nam [The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) and its impact on Vietnam]. Hanoi: National Politics Publisher.

Nguyen, C. C. (2018). 4 diem khac biet lon giua CPTPP va TPP [Four main differences between CPTPP and TPP]. Retrieved from http://cafef.vn/4-diem-khac-biet-lon-giua-cptpp-va-tpp-20180305110257022.chn

Nguyen, D. K. (2017). Bien Dong va chinh sach cua Trung Quoc duoi goc nhin quan he quoc te [South China Sea (Vietnam’s East Sea) and Policy of China from the view of several international relations theories]. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science. No.8, 168-176.

Obama, B. (2016). The TPP would let America, not China, lead the way on global trade. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/opinions/president-obama-the-tpp-would-let-america-not-china-lead-the-way-on-global-trade/2016/05/02/680540e4-0fd0-11e6-93ae-50921721165d_story.html?noredirect=on&utm_term=.c02ac52042b0

Office of the United States Trade Representative (2016). Trans-Pacific Partnertship Full Text. Retrieved from https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text

Schwab, S. (2008). Schwab Statement on launch of the U.S. Negotiations to join the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement. Retrieved from https://ustr.gov/schwab-statement-launch-us-negotiations-join-trans-pacific-strategic-economic-partnership-agreement

Tapper, J. (2015). 45 times Secretary Clinton pushed the trade bill she now opposes. Retrieved from https://edition.cnn.com/2015/06/15/politics/45-times-secretary-clinton-pushed-the-trade-bill-she-now-opposes/

WTO Center (2010). Tong quan ve vong dam phan Do-ha [An overview of Doha]. Retrieved from http://trungtamwto.vn/chuyen-de/1347-tong-quan-ve-vong-dam-phan-doha


Tình trạng

  • Danh sách trống