XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH OISP TỰ HỌC MÔN VẼ KĨ THUẬT

Dương Thị Bích Huyền, Nguyễn Thị Kim Uyên, Hồ Vĩnh Khánh, Đỗ Thanh Nhân

Tóm tắt


 

Để hỗ trợ sinh viên trong học tập chủ động theo phương pháp học tập tích hợp – Blended
e-Learning, việc sử dụng các video tương tác và bài kiểm tra trực tuyến của trang BKeL (Bách khoa e-Learning – Hệ thống hỗ trợ giảng dạy và học tập) cho phép giảng viên tạo nội dung tương tác tốt hơn. Trong nghiên cứu này, các video tương tác được sử dụng nhằm giúp sinh viên có thể tự học trước một số nội dung lí thuyết ở nhà trước khi đến lớp. Bên cạnh các video tương tác, các bài kiểm tra trực tuyến cũng được thiết lập đồng thời nhằm giúp người học tự kiểm tra việc nắm bắt nội dung kiến thức đã được trình bày trong video. Để đảm bảo chất lượng của các video tương tác, nghiên cứu khảo sát chất lượng video được tiến hành với kết quả khảo sát cho thấy sinh viên đồng ý nội dung video dễ hiểu, ngắn gọn và hình minh họa của video rõ ràng, có hiệu quả cao trong việc tự học. Nhằm xác định hiệu quả của các bài kiểm tra trực tuyến được thực hiện trên trang BKeL, nội dung khảo sát yêu cầu sinh viên tự đánh giá mức độ cải thiện tư duy không gian sau khi làm các bài kiểm tra cho thấy sinh viên đánh giá mức độ cải thiện từ khá đến tốt. Kết quả khảo sát dựa trên điểm số bài thi cuối kì của hai nhóm sinh viên cho thấy nhóm sinh viên có sử dụng công cụ hỗ trợ tự học trên BKeL có điểm thi cuối kì cao hơn nhóm không có sử dụng.

 


Từ khóa


phương pháp học tập tích hợp – Blended e-Learning; video tương tác; bài kiểm tra trực tuyến tự học

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Chedi, J. M. (2015). Technical drawing/graphic skills acquisition for teaching and learning and challenges in technology education. ATBU Journal of Science, Technology and Education, 3(3), 128-133.

Günbayi, I., Yörük, T., & Vezne, R. (2017). Improving Technical Drawing Skills of VET Teachers: An Action Research Project, Online Submission, 24(1), 77-91.

Indera Irawan, M., & H. Affandi. (2017). A Case Study of Autocad 2D Engineering Drawing Performance Among Furniture and Product Design (BFPD) Students. in the 3rd International Conference on Education, (Vol. 3, 49-57). Kuala Lumpur, Malaysia.

Nilsook, P., & Wannapiroon, P. (2012). Blended e-Learning activities for the Information and Innovation Management course: Its outcomes of graduate students at Bangkok-Thonburi University. In the 4th TCU International e-Learning Conference (179-185), Nonthaburi, Thailand.

Speranza, D., Baronio, G., Motyl, B., Filippi, S., & Villa, V. (2017). Best practices in teaching technical drawing: experiences of collaboration in three Italian Universities, in Advances on mechanics, design engineering and manufacturing. Springer, Cham, 903-913.

Toma, Ana-maria, & Oana Neculai (2017). A New Teaching Method of Technical Drawing. JIDEG, 12(1):2, 47-53.

Vu, T. D. (2020). E-Learning tu cong cu den thay doi toan dien chat luong giao duc [E-Learning is a factor to comprehensively change education quality, which was previously considered as a teaching supportive tool only], in the Conference on Education “Effective online teaching method”. Hochiminh City, Vietnam, 127-130.


Tình trạng

  • Danh sách trống