HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI CHẤN THƯƠNG TRONG TIỂU THUYẾT TÔI NGỒI ĐÂY CHỜ CƠN BÃO TỚI CỦA NGUYỄN HẢI NHẬT HUY

Nguyễn Thuỳ Trang

Tóm tắt


 

Hình tượng con người chấn thương không chỉ là tín hiệu văn chương của một tác giả hay một thời đại, mà đó là mĩ cảm được kết trầm qua lăng kính đời sống. Vận dụng lí thuyết hiện sinh, phân tâm học và liên văn bản, bài báo đi tìm những biểu hiện và nguyên nhân chấn thương tâm lí qua tiểu thuyết Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới của Nguyễn Hải Nhật Huy trên tinh thần đối sánh với những sự kiện và dữ liệu trong các văn bản và thực tiễn để thấy đằng sau những chấn thương tinh thần ấy là mặt trái của sự phát triển đô thị thời đại 4.0. Tái hiện đời sống bằng cách nhận diện nỗi đau, Nguyễn Hải Nhật Huy đã thể hiện một lối tư duy độc đáo, giàu liên tưởng với nghệ thuật biểu đạt cá tính và mới lạ.

 


Từ khóa


Nguyễn Hải Nhật Huy; chấn thương tâm lí; chủ nghĩa tiêu dùng; liên văn bản; Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Do, L. T. (2001). Art as method [Nghe thuat nhu la thu phap]. Hanoi: Writers' Association Publishing House.

Eilefson, L. S. (2015). The Trauma Thesis: Medical and Literary Representations of Psychological Trauma in the Twentieth Century. Chicago: IL.

Nguyen, H. N. H. (2018). Toi ngoi day cho con bao toi [I sit here and waiting for the coming storm]. Hanoi: Writers' Association Publishing House.

Nguyen, H. N. H. (2018). Viec viet, ban than no dung la nghe thuat [Writing is itself art]. Retrived July 18, 2018 from https://zzzreview.com/2018/07/18/viec-viet-ban-than-no-dung-la-mot-nghe-thuat/

Vuong, T. N. (2016). Nhung chan thuong tam li hien dai [Modern psychological traumas]. Hanoi: Writers' Association Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống