Một góc nhìn về tính cách của Phan Thanh Giản qua một số tác phẩm của ông

Nguyễn Đông Triều

Tóm tắt


Phan Thanh Giản là tác gia lớn, đại thần triều Nguyễn, trải thờ ba đời vua Thiệu Trị, Minh Mạng, Tự Đức. Trong thơ văn cũng như trong cuộc sống đời thường, ông luôn thể hiện là một người con chí hiếu, một người bằng hữu chân thành, một người học trò hết mực tôn kính ân sư, một vị “dân chi phụ mẫu” hết lòng thương yêu dân chúng. Bài viết này nêu lên một góc nhìn về những đức tính ấy của Phan Thanh Giản qua một số tác phẩm của ông chép trong các tuyển tập Hán Nôm như Lương Khê thi thảo, Ước Phu tiên sinh thi tập…


Từ khóa


Phan Thanh Giản, tính cách, thơ văn Hán Nôm, chí hiếu, nhân ái

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống