Những điều kiện tạo nên một sự hợp tác quốc tế có hiệu quả

Claude Comiti, Lê Thị Hoài Châu

Tóm tắt


Thông qua việc nhìn lại lịch sử quá trình hợp tác giữa Đại học Joseph Fourier – Cộng hòa Pháp với Việt Nam nói chung và với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; bài viết này sẽ cố gắng làm rõ những điều kiện tạo nên một sự hợp tác quốc tế có hiệu quả. Chúng tôi hi vọng kinh nghiệm có được qua chương trình hợp tác này sẽ mang lại những yếu tố góp phần phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của một trường đại học trong mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của Trường.


Từ khóa


hợp tác, điều kiện, hiệu quả, thành công

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống