Hoạt tính kháng khuẩn và kháng ung thư của loài Tầm gửi năm nhị (dendrophthoe pentandra (L.) Miq.)

Nguyễn Thị Hằng, Trần Thị Thanh Xuân

Tóm tắt


Loài Tầm gửi năm nhị (Dendrophthoe pentandra(L.) Miq.) là một loài bán kí sinh thường dùng để trị ho, viêm loét, ung thư...Trong bài báo này, chúng tôi đã xác định được cao nước, cao ethanol của loài này kí sinh trên các cây chủ (Lumnitzera racemosa Willd., Excoecaria agallocha L., Artocarpus heterophyllus Lam., Swietenia macrophylla King.) đều có hoạt tính kháng khuẩn đối với chủng Bacillus subtilis và Staphylococcus aureus. Tuy nhiên, các mẫu trên đều không có hoạt tính kháng ung thư trên các dòng tế bào Hela, MCF-7 và NCI-H460.


Từ khóa


Dendrophthoe pentandra(L.) Miq., kháng khuấn, kháng ung thư

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).648(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).648.639(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống