Hoạt động giải các bài toán: quan niệm, vận dụng và một số định hướng sử dụng

Dương Hữu Tòng

Tóm tắt


Về mặt truyền thống, hoạt động giải các bài toán chỉ được tổ chức sau khi GV hình thành kiến thức mới. Nó được xem như là một công cụ để củng cố, luyện tập kiến thức mới vừa được dạy hay là một phương tiện để GV kiểm tra, đánh giá HS. Tuy nhiên, hoạt động giải các bài toán còn đóng vai trò quan trọng khác trong giảng dạy toán. Bài báo này làm rõ điều trên thông qua giới thiệu hoạt động giải bài toán với các chủ đề: quan niệm, một số vận dụng, các định hướng khi sử dụng.


Từ khóa


hoạt động giải bài toán, quan niệm, vận dụng, định hướng

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống