Tạp chí Khoa học

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCMUE J. SCI.)

v Thông tin chung

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE J. Sci.) là một Tạp chí mở, được phản biện kín hai chiều và xuất bản định kì (01 kì/ tháng).

Mục đích của HCMUE J. Sci. là góp phần vào sự phát triển và phổ biến kiến thức đa ngành về khoa học, giáo dục và các lĩnh vực khác để tăng cường đối thoại giữa các học giả, các nhà nghiên cứu và các học viên. Tạp chí rất mong nhận được các bản thảo phản ánh các kết quả nghiên cứu mới và có ý nghĩa khoa học cao. Tất cả các bản thảo của bài báo gửi đến Tạp chí phải là kết quả nghiên cứu gốc, cả về mặt thực nghiệm hay lí thuyết, chưa từng được công bố. Các bản thảo gửi đến phải tuân thủ các quy định của Tạp chí và không được đồng thời đến các tạp chí khác. Bản thảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên sẽ được thẩm định bởi các chuyên gia.

v Giới thiệu về tạp chí

HCMUE J. Sci. là một Tạp chí đa ngành được tài trợ bởi Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi mong muốn mang đến cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên và độc giả những thành tựu mới nhất trong các lĩnh vực khoa học cũng như tạo cho họ những điều kiện thuận lợi nhất để trao đổi học thuật. Tuân thủ các chính sách truy cập mở, các tài liệu được xuất bản có thể được sao chép và phổ biến mà không cần xin phép nhưng phải đưa ra trích dẫn đầy đủ, chính xác về nguồn gốc tài liệu. HCMUE J. Sci. công bố các kết quả nghiên cứu khoa học gốc bằng một trong bốn ngôn ngữ: tiếng Việt/ tiếng Anh/ tiếng Pháp hay tiếng Trung Quốc.

v Tuyên bố về đạo đức xuất bản

HCMUE J. Sci. cam kết duy trì các tài liệu nghiên cứu gốc với chất lượng cao nhất. Tất cả các bản thảo được chấp nhận để xuất bản sẽ phải chịu sự kiểm duyệt nghiêm ngặt. Bất kì bản thảo nào bị nghi ngờ là đạo văn, giả mạo và tác giả không chính xác sẽ không được xuất bản.

Thông báo

 

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN NĂM 2021

 

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN NĂM 2021: 01 kì/tháng

 

Tập 18, Số 1 (2021) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 18, Số 2 (2021) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 18, Số 3 (2021) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ

Tập 18, Số 4 (2021) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 18, Số 5 (2021) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 18, Số 6 (2021) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ

Tập 18, Số 7 (2021) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 18, Số 8 (2021) – Chuyên đề Khoa học giáo dục (Tiếng Anh)

Tập 18, Số 9 (2021) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ

Tập 18, Số 10 (2021) – Chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn

Tập 18, Số 11 (2021) – Chuyên đề Khoa học giáo dục

Tập 18, Số 12 (2021) – Chuyên đề Khoa học tự nhiên và công nghệ (Tiếng Anh)
 
Đã đăng: 2021-04-29
 
Các thông báo khác...

T. 18, S. 4 (2021)

Mục lục

Khoa học Xã hội & Nhân Văn

NGUYỄN HỮU CHÁNH
592
Nguyễn Đình Việt
PDF
604
Đỗ Thúy Nga
PDF
614
Nguyễn Ngọc Tâm, Nguyễn Hoàng Phương
PDF
624
Trần Thị Mộng Mơ
PDF
634
Nguyễn Thuỳ Trang
PDF
641
Đặng Hoàng Oanh
PDF
657
Nguyễn Thị Anh
PDF
669
Ngô Kim Hải
PDF
682
Dương Thị Hồng Hiếu, Lê Thị Thu Liễu, Nguyễn Hoàng Thiện, Khuất Hữu Anh Tuyến
PDF
690
Hồ Thanh Tâm
PDF
705
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Thị Lan Anh
PDF
718
Trần Thị Nhật, Nguyễn Thị Thu Hằng
PDF
731
Nguyễn Thị Tịnh Thy
PDF
745
Nguyễn Trà My
PDF
759
Phạm Xuân Hậu, Huỳnh Diệp Trâm Anh
PDF
773