Chi tiết về Tác giả

Nguyệt, Đỗ Thị Minh

  • S. 65 (2014): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Thực trạng khả năng khái quát hóa của trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) trong hoạt động làm quen với Toán ở Trường Mầm non An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
    Tóm tắt  PDF