Chi tiết về Tác giả

Anh, Đỗ Vũ Quốc

  • T. 18, S. 9 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BỘT TẢO HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS NUÔI TRONG BIOFILM ĐÃ BỊ LI TRÍCH ASTAXANTHIN LÀM THỨC ĂN BỔ SUNG CHO CÁ KOI NHẬT
    Tóm tắt  PDF (English)