Chi tiết về Tác giả

Giàu, Đinh Sang

  • T. 16, S. 1 (2019): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Nghiên cứu một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho đội tuyển nữ Thể dục nhịp điệu trường tiểu học Đống Đa, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF