Chi tiết về Tác giả

Nhàn, Đoàn Thị Thanh

  • T. 16, S. 10 (2019) - Bài viết
    PHÂN TÍCH LỖI SỬ DỤNG CÂU VỊ NGỮ TÍNH TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIEN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TRUNG – CAO CẤP (Trường hợp sinh viên Khoa Tiếng Trung Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
    Tóm tắt  PDF