Chi tiết về Tác giả

Huệ, Đoàn Thị

  • S. 38 (2012): Khoa học Xã hội và Nhân văn - Bài viết
    Dạng kết cấu trần thuật trùng phức các mạch truyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu (Qua khảo sát “Mảnh trăng cuối rừng”, “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành”, “Phiên chợ Giát”)
    Tóm tắt  PDF