Chi tiết về Tác giả

Linh, Bùi Thị Thùy, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Việt Nam