Chi tiết về Tác giả

Thắng, Diệp

  • S. 48 (2013): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ SO VỚI DỰ THẢO CHUẨN ĐẦU RA CỦA BỘ Y TẾ CỦA SINH VIÊN Y KHOA NĂM THỨ 6 KHÓA 2007-2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
    Tóm tắt  PDF