Chi tiết về Tác giả

Hải, Hồ Văn

  • T. 18, S. 1 (2021) - Bài viết
    “MA TRẬN NGHĨA” VÀ QUYỀN NĂNG CỦA ẨN DỤ TRONG HAI BÀI THƠ ĐÁ
    Tóm tắt  PDF
  • T. 18, S. 10 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    “MA TRẬN NGHĨA” CỦA NHỮNG KÍ HIỆU NGHỆ THUẬT TRONG BÀI THƠ TÓC TRẮNG (VŨ QUẦN PHƯƠNG)
    Tóm tắt  PDF