Chi tiết về Tác giả

Anh, Huỳnh Diệp Trâm

  • T. 18, S. 4 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HOMESTAY CỦA ĐIỂM ĐẾN HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE
    Tóm tắt  PDF