Chi tiết về Tác giả

Hậu, Huỳnh Thị, Khoa Ngoại ngữ -Tin học, ĐH An ninh nhân dân Km18 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam