Chi tiết về Tác giả

Tam, Huynh Thanh, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông cs hồ chí minh, Việt Nam