Chi tiết về Tác giả

Campbell, James Ian

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    KHẢO SÁT PHÁT HIỆN ESCHERICHIA COLI SINH NEW DELHI METALLO-β-LACTAMASE (BlaNDM-1) TRÊN CHÓ KHỎE MẠNH Ở CÁC TRẠI THÚ CƯNG ĐẮK LẮK
    Tóm tắt  PDF