Chi tiết về Tác giả

Kiên, Lê Chí, Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM, Việt Nam

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    KHẢO SÁT PHÁT HIỆN ESCHERICHIA COLI SINH NEW DELHI METALLO-β-LACTAMASE (BlaNDM-1) TRÊN CHÓ KHỎE MẠNH Ở CÁC TRẠI THÚ CƯNG ĐẮK LẮK
    Tóm tắt  PDF