Chi tiết về Tác giả

Ngân, Lê Hải Mỹ, Khoa Vật lý, Đại học Sư phạm TpHCM, Việt Nam

  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HỨNG THÚ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ROBOTICS CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở TẠI TP HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF