Chi tiết về Tác giả

Phi, Lê Lâm Anh

  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO VÀ CẢM BIẾN LỰC ĐỂ CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN ĐOẠN DÂY DẪN THẲNG CÓ DÒNG ĐIỆN
    Tóm tắt  PDF