Chi tiết về Tác giả

Lan, Lê Thị Hà, Khoa Vật lý và Kỹ thuật hạt nhân 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam