Chi tiết về Tác giả

Hòa, Lê Thị

  • T. 18, S. 9 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NGUYÊN TỐ TRONG CÁ NUÔI BẰNG PLASMA GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN KHỐI PHỔ (ICP-MS)
    Tóm tắt  PDF (English)
  • T. 18, S. 10 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    VĂN HỌC THIẾU NHI VỚI VIỆC GIÁO DỤC TRẺ EM HÔM NAY (TRƯỜNG HỢP SÁNG TÁC CỦA VÕ DIỆU THANH VÀ VĂN THÀNH LÊ)
    Tóm tắt  PDF