Chi tiết về Tác giả

Huyền, Lê Thị

  • T. 16, S. 11 (2019) - Bài viết
    ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN TIN HỌC CƠ BẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF