Chi tiết về Tác giả

Nhàn, Lê Thị

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    TÌM MOTIF PHÂN BIỆT ĐỂ DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HCV VỚI PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC ĐẶC TRƯNG BÁN GIÁM SÁT
    Tóm tắt  PDF