Chi tiết về Tác giả

Lan, Ngô Thị

  • S. 47 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Bài viết
    Áp dụng chỉ số sinh trưởng (MI) của tuyến trùng (Nematoda) làm chỉ thị đánh giá chất lượng nước ở kênh Khe Đôi và kênh nước thải nuôi tôm tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF