Chi tiết về Tác giả

Khanh, Nguyễn Khắc

  • S. 8 (2006): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Bài viết
    Sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập chương Hệ phương trình tuyến tính trong môn Đại số tuyến tính của sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu
    Tóm tắt  PDF